Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 88

Autorzy: Anton Kylymchuk , Olexander Rubanenko , Vira Teptia , Olena Sikorska , Mergul Kozhamberdiyeva , Konrad Gromaszek , Nursanat Askarova :

Tytuł: Sterowanie przepływem mocy i napięcia w sieciach energetycznych pracujących równolegle

Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę określania optymalnego miejsca łączenia krzyżowego transformatora sieci dystrybucji elektrycznej. Jest ona oparta na kompensacji niejednorodności równoległej pracy sieci elektrycznych i metodzie określania optymalnych wartości współczynników transformacji dla składowej biernej, przyłączy transformatorowych w sieciach dystrybucyjnych. Uwzględniono transformatory cross-corner shifting, pozwalające na korzystanie z tych czynników w optymalnym zarządzaniu przepływem energii, celem zmniejszenia strat w sieciach dystrybucji energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: transformator krzyżowy, nierównomierność dystrybucji energii w sieci energetycznej, kąt przesunięcia fazowego.

wstecz