Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 48

Autorzy: Mirosław Kornatka :

Tytuł: Prognozowanie kluczowych wskaźników efektywnościowych w modelu regulacji jakościowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia do nowego modelu regulacji jakościowej, który obowiązuje w Polsce od roku 2016. Przedstawiono analizę obecnego poziomu niezawodności głównych operatorów systemu dystrybucyjnego. Zaproponowano sposób dojścia do docelowych wartości wskaźników ustawy jakościowej. Do poprawy rzetelności oceny danych poszczególnych operatorów zaproponowano uwzględnienie ich wag w analizie kluczowych wskaźników w modelu regulacji jakościowej.

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, model regulacji jakościowej, niezawodność, wskaźniki efektywności.

wstecz