Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2016 Str. 341

Autorzy: Witold Sygocki , Ewa Korzeniewska :

Tytuł: Rok do parametryzacji 2017 – ocena działalności publikacyjnej – informacje, wskazówki

Streszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki analizy sposobu przyznawania punktów dla oceny dorobku naukowego w tym artykułów naukowych, monografii, materiałów konferencyjnych w świetle rozporządzenia MNiSW obowiązującego od stycznia 2017 r. W pracy, poza informacjami dotyczącymi przyszłorocznej parametryzacji, przedstawiono rozważania dotyczące działań, które warto podejmować z wyprzedzeniem w ramach informowania o prowadzonych pracach badawczych i uzyskiwanych wynikach, celem podniesienia wskaźników cytowań, a tym samym zapewnienia dobrej oceny parametrycznej w przyszłości.

Słowa kluczowe: parametryzacja, ewaluacja, ocena jednostek naukowych, MNiSW, publikacje

wstecz