Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 224

Autorzy: Piotr Pracki :

Tytuł: Wykorzystanie różnych miar do oceny efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

Streszczenie: Artykuł porusza problematykę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego. Wyznaczono poziomy różnych miar efektywności energetycznej oświetlenia drogowego: moc jednostkową, moc jednostkową na jednostkę długości jezdni, energię jednostkową i energię jednostkową na jednostkę długości jezdni. Poziomy tych parametrów reprezentują typowe zakresy dla sytuacji oświetlenia drogowego. Wykorzystanie różnych miar do dokładnej oceny efektywności energetycznej oświetlenia drogowego jest koniecznością i tylko w takim przypadku prowadzi do wyboru racjonalnych rozwiązań oświetlenia drogowego.

Słowa kluczowe: oświetlenie dróg, efektywność energetyczna

wstecz