Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 181

Autorzy: Jacek Antos , Mariusz Basiak , Dawid Kręciwilk :

Tytuł: Wpływ fałszywych alarmów pożarowych na skuteczność pracy monitoringu pożarowego

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono rodzaje fałszywych alarmów pożarowych, które niewątpliwie mają duży wpływ na jakość monitoringu pożarowego oraz problemy występujące podczas wykrywania zjawisk pożarowych przez czujki pożarowe. Ponadto w artykule opisano zasady wykrywania pożarów i eliminację fałszywych alarmów przez układy pomiarowe czujek pożarowych.

Słowa kluczowe: Alarmy fałszywe, monitoring pożarowy, czujki pożarowe, system sygnalizacji pożarowej.

wstecz