Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 140

Autorzy: Małgorzata Łatka , Tomasz Piechota :

Tytuł: Ocena jakości energii elektrycznej na podstawie pomiarów termowizyjnych

Streszczenie: Czy obrazy termowizyjne mogą być podstawą do dokonania oceny jakości energii elektrycznej w wybranym punkcie systemu elektroenergetycznego? Otóż okazuje się, że jak najbardziej. Dzięki badaniom termowizyjnym można zaobserwować zjawiska, które mogą być przyczyną wystąpienia m.in: przerw w zasilaniu, przepięć, przeciążeń oraz asymetrii zasilania w sieci trójfazowej, w stacjach transformatorowych, rozdzielniach itd. Wcześniejsza reakcja na uszkodzenie czy nadchodzącą niebawem awarię na podstawie obrazów termowizyjnych – tzw. termogramów – może wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć na przykład problemy z niedotrzymaniem warunków ciągłości i niezawodności zasilania, czyli zjawiska powodujące pogorszenie jakości energii elektrycznej. W artykule zaprezentowano zasady przeprowadzania pomiarów oraz wybrane wyniki pomiarów kamerą termowizyjną, w postaci obrazów termowizyjnych i ich analizę pod kątem oceny jakości energii elektrycznej w wybranych punktach systemu elektroenergetycznego. Otrzymywane, w bardzo szybki, bezdotykowy i w sumie tani sposób termogramy mogą być wskazaniem do przeprowadzenia dalszych, bardziej zaawansowanych pomiarów w zakresie jakości energii elektryczne

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, kamera termowizyjna, monitoring parametrów jakości energii elektrycznej.

wstecz