Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 136

Autorzy: Jerzy Marzecki , Paweł Mikołajczuk :

Tytuł: Algorytmy rozwiązywania zadania optymalizacji wieloetapowe przy badaniu rozwoju stacji 110 kV/SN

Streszczenie: W artykule przedstawia się model matematyczny rozwoju stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN. Omawia się algorytmy rozwiązywania zadania optymalizacji wieloetapowej przy wyznaczaniu strategii rozwoju stacji 110 kV/SN w okresie T. Przedstawia się opracowany program komputerowy oraz przykład obliczeniowy dotyczący badania rozwoju stacji 110 kV/SN pracującej w warunkach miejskich.

Słowa kluczowe: stacje transformatorowo-rozdzielcze 110 kV/SN, optymalizacja wieloetapowa, badanie rozwoju

wstecz