Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 125

Autorzy: Bogumiła Wnukowska :

Tytuł: Gospodarka energetyczna w przemyśle

Streszczenie: Do najważniejszych czynników określających stan polskiego przemysłu należą energochłonność i strategia rozwoju. Przeprowadzone badania dotyczą zachowań odbiorców energii w kierunku obniżenia ponoszonych kosztów za energię. W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z energią i systemami komputerowymi wspomagającymi gospodarkę energetyczną w przemyśle.

Słowa kluczowe: energia, gospodarka, przemysł, strategia.

wstecz