Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 112

Autorzy: Stanisław Wojtas :

Tytuł: Wpływ długości przęsła i czasu czoła udaru na dokładność pomiarów uziemień słupów linii elektroenergetycznych

Streszczenie: W artykułe omówiono zasady pomiaru i zasady oceny uziemień słupów linii elektroenergetycznych przy użyciu udarów szybkozmiennych.oraz wpływ czasu czoła tych udarów oraz długości przęsła na dokładność pomiarów. Stwierdzono, że warunki oceny najbardziej zbliżone do wyników otrzymywanych przy pomiarach statycznych sugerowanych przez przepisy normalizacyjne występują przy udarach o czasie czoła 4 s.

Słowa kluczowe: uziemienia, pomiary uziemień, impedancja udarowa uziemień, pomiary uziemień słupów

wstecz