Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 106

Autorzy: Jarosław Wiater :

Tytuł: Ryzyko fibrylacji komór serca turystów pieszych wywołane wyładowaniem piorunowym

Streszczenie: Turystyka piesza jest popularnym sposobem spędzania wolnego czasu, szczególnie dla mieszkańców miast. Problemy zdrowotne wynikające z tej aktywności są dobrze poznane, ale w szczególnych przypadkach wiedza o zagrożeniu może być pomocna i może się przyczynić do zwiększenia szans na przeżycie. Celem tej publikacji jest pokazanie związku pomiędzy wyładowaniem piorunowym a reakcją organizmu ludzkiego. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono bezpieczny odstęp od drzew podczas wyładowań piorunowych. Drzewa z systemem poziomym systemem korzeniowym stwarzają większe zagrożenie niż drzewa z systemem palowym. W najgorszym przypadku bezpieczny odstęp od pnia drzewa wynosić powinien co najmniej 25 metrów.

Słowa kluczowe: turystyka piesza, wyładowanie doziemne, burza, bezpieczna odległość.

wstecz