Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 85

Autorzy: Olegas Romaskevicius , Povilas Marciulionis , Valdas Pakenas , Juozapas Virbalis :

Tytuł: Prędkość wirującego pola magnetycznego wzbudnika do celów technologicznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości wirującego pola magnetycznego na potrzeby zastosowań technologicznych. Podano zależność na wartość prędkości kątowej pola magnetycznego w dowolnym punkcie strefy aktywnej. Średnia wartość prędkości w ciągu jednego okresu jest wymuszona przez częstotliwość prądu wzbudzenia. W pracy wyprowadzono zależność na wartość maksymalnego odchylenia wartości chwilowej prędkości wirowania pola magnetycznego od jej wartości średniej.

Słowa kluczowe: wirujące pole magnetyczne; prędkość wirowania; nierównomierność wirowania.

wstecz