Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 82

Autorzy: Olegas Romaskevicius , Povilas Marciulionis , Valdas Pakenas , Juozapas Virbalis :

Tytuł: Wytwarzanie wirującego pola magnetycznego do celów technologicznych

Streszczenie: W celu wytworzenia wirującego pola magnetycznego użyto trójfazowego, skupionego uzwojenia wzbudzenia. Na potrzeby procesów technologicznych niezbędne jest wytworzenie pola magnetycznego o wartości indukcji magnetycznej równej co najmniej 0,08 T o równomiernym rozkładzie w strefie aktywnej. Wykazano, że lepszą równomierność uzyskuje się dla rozwiązań o dwóch biegunach niż dla wzbudzenia czterobiegunowego. Wykazano, że dla uzyskania identycznej wartości indukcji magnetycznej do wytworzenia dwubiegunowego pola magnetycznego potrzebna jest moc pozorna 1,3-krotnie mniejsza niż dla pola o czterech biegunach, uzyskując jednocześnie 3-krotnie lepszą równomierność rozkładu pola magnetycznego.

Słowa kluczowe: wirujące pole magnetyczne; równomierność rozkładu; dwubiegunowe i czterobiegunowe uzwojenie wzbudzenia.

wstecz