Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 75

Autorzy: Adam Nikołajew :

Tytuł: Metoda pomiaru odpowiedzi impulsowej układu liniowego wykorzystującą podpróbkowanie ΣΔ

Streszczenie: Zaprezentowano metodę pomiaru odpowiedzi impulsowej układu liniowego wykorzystującą podpróbkowanie ΣΔ jego sygnału wyjściowego przy prostokątnym sygnale wejściowym. Przedstawiono algorytm przetwarzania sygnałów, umożliwiający redukcję błędów pomiarowych. Przeanalizowano zależność błędów od krotności podpróbkowania, liczby próbek oraz błędów częstotliwości na przykładzie 2 typowych układów liniowych.

Słowa kluczowe: podpróbkowanie, odpowiedź impulsowa, ΣΔ

wstecz