Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 64

Autorzy: Grzegorz Maslowski , Robert Ziemba :

Tytuł: Pomiary i modelowanie zaburzeń elektromagnetycznych w instalacji odgromowej budynku mieszkalnego

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów i obliczeń rozpływu prądu udarowego w instalacji odgromowej budynku. Obliczenia wykonano dla modeli obwodowego i polowego. Otrzymano dobrą zgodność wyników obliczeniowymi z pomiarami. Małe różnice w kształtach prądów wynikają głównie z przyjętej do obliczeń matematycznej aproksymacji prądu udarowego, która nie odwzorowuje dokładnie prądu z generatora.

Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, rozpływ prądu udarowego, pomiary i symulacje.

wstecz