Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 60

Autorzy: Lukas Marsalka :

Tytuł: Zmiany właściwości pola elektromagnetycznego w zależności od stałej dielektrycznej materiału

Streszczenie: Artykuł dotyczy analizy parametrów wejściowych generatora pola elektromagnetycznego. Charakterystyki częstotliwościowe tych parametrów odgrywają kluczową rolę w zastosowaniu specyficznego czujnika. Czujnik ten został zaprojektowany do pomiaru wielkości nieelektrycznych. Zasada działania bazuje na zmianach właściwości pola elektromagnetycznego przy zmianach częstotliwości rezonansowej czujnika. Artykuł opisuje cały proces projektowania czujnika łącznie z modelem analitycznym opisującym zasadę działania. Druga część artykułu skupia się na analizie numerycznej wykorzystującej hybrydowe metody obliczeniowe. Wyniki analizy pokazują zastosowanie czujnika wykonanego z różnych materiałów o różnych parametrach dielektrycznych.

Słowa kluczowe: impedancja wzajemna; obliczenia numeryczne; obwód rezonansowy; czujnik; metoda momentów.

wstecz