Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 47

Autorzy: Andrzej Kaczmarek , Przemysław Pozański :

Tytuł: Badania odporności przewodzonej według procedur PCS-08, PCS-09 normy NO-06-A500:2012, w procesie oceny zgodności na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Streszczenie: W artykule przedstawiono wymagania według polskich norm obronnych. Badań kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne w celu potwierdzenia zgodności morskiego sprzętu wojskowego z tymi normami. W artykule przedstawiono przykład procedur EMC zgodnie NO-06- A500: 2012 PCS-08 badanie odporności na tłumione sinusoidalne sygnały nieustalone, kable i przewody zasilania w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 100 MHz, PCS-09 badanie odporności przewodzonej na, stany nieustalone w przewodach zasilania

Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, odporność na zaburzenia przewodzone, przebiegi nieustalone na złączu zasilania, przebiegi nieustalone tłumione oscylacyjne.

wstecz