Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 43

Autorzy: Dariusz Jańczak , Andrzej Holiczer :

Tytuł: Estymacja okresu sygnału enkodera w warunkach zakłóceń elektromagnetycznych

Streszczenie: W artykule opisano nowy algorytm cyfrowego przetwarzania sygnału pochodzącego z enkodera pracującego w warunkach zakłóceń elektromagnetycznych. Zadaniem proponowanego algorytmu jest wykrycie pomiarów anomalnych i niwelacja ich wpływu na układ kontroli prędkości wózka spawalniczego. Proponowana metoda opiera się na modelowaniu zakłóceń w formie zmian wariancji szumu pomiarowego i wykorzystaniu podejścia wielohipotezowego oraz filtracji nieliniowej z liczonym na bieżąco prawdopodobieństwem stanu kanału pomiarowego. Przeprowadzone badania symulacyjne potwierdziły poprawność pracy proponowanego algorytmu w warunkach zakłóceń.

Słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, zakłócenia elektromagnetyczne, sygnał enkodera, sterowanie wózkiem spawalniczym.

wstecz