Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 26

Autorzy: Marek Garbaruk , Norbert Litwińczuk :

Tytuł: Transformata STFT sygnałów ultraszerokopasmowych

Streszczenie: W artykule omówiono wykorzystanie krótkoczasowej transformaty Fouriera do analizy sygnałów ultraszerokopasmowych UWB. Jako przykład rozpatrzono impuls falkowy UWB zakłócony innymi sygnałami o różnych formach: impulsami UWB oraz ciągłym sygnałem sinusoidalnym. Przedstawiono porównanie wyników analizy sygnałów uzyskanych za pomocą transformaty STFT i klasycznego przekształcenia Fouriera.

Słowa kluczowe: sygnały UWB, krótkoczasowa transformata Fouriera STFT, spektrogramy Fouriera.

wstecz