Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 18

Autorzy: Giennadij Czawka :

Tytuł: Macierze rozproszenia wielowrotnikowych układów radiowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia modele matematyczne i właściwości trzech typów macierzy rozproszenia dla dowolnych układów wielowrotnikowych normalizowanych do osobnych rezystywnych i zespolonych obciążeń oraz do obciążenia wielowrotnikowego. Wprowadzone macierze opisują problem dopasowania różnorodnych wielowrotnikowych struktur

Słowa kluczowe: macierze rozproszenia, układy wielowrotnikowe, nowa macierz rozproszenia.

wstecz