Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2016 Str. 8

Autorzy: Karol Aniserowicz :

Tytuł: Udary przepięciowe w obwodach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Streszczenie: Opisano przebiegi i parametry przepięć występujących w obwodach zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia. Dokonano przeglądu znormalizowanych impulsów, który oparto głównie na normach IEEE oraz IEC. Przedstawiono główne podobieństwa i różnice koncepcji dotyczących klasyfikacji źródeł narażeń, miejsc narażeń oraz środków ochrony przed przepięciami.

Słowa kluczowe: impuls, prąd piorunowy, przepięcie komutacyjne, ekspozycja na przepięcia, odporność udarowa.

wstecz