Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 292

Authors: Anna Szlachta , Andrzej Odon , Piotr Bednarek :

Title: System wizyjny jako interfejs pomiarowy

Abstract: W artykule przedstawiono kilka wybranych rozwiązań systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących kamery. Zastosowane kamery spełniają rolę interfejsu pomiarowego, tzn. dane dostępne w analizowanych obrazach po przetworzeniu są wprowadzone do systemu pomiarowego. Do rejestracji i analizy obrazu wykorzystano środowisko LabVIEW oraz moduł NI Vision.

Key words: systemy wizyjne, analiza obrazu, interfejs pomiarowy, kamera.

wstecz