Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 276

Authors: Agnieszka Banach , Witold Mazgaj , Zbigniew Szular :

Title: Wyznaczanie strat mocy w blachach prądnicowych podczas przemagnesowania osiowego

Abstract: Określanie strat mocy w blachach prądnicowych jest nadal znaczącym problemem. W artykule omówiono wyznaczanie strat histerezowych i ich zależność od kierunku przemagnesowania osiowego. Zwrócono również uwagę na straty powodowane przez „klasyczne” prądy wirowe oraz straty nadmiarowe, które są skutkiem występowania prądów wirowych wokół przesuwających się ścian domenowych. Zmierzone straty dla pięciu typowych blach prądnicowych porównano z wynikami otrzymanymi na podstawie wzorów analitycznych.

Key words: blachy prądnicowe, straty histerezowe, straty wiroprądowe, straty nadmiarowe.

wstecz