Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 254

Authors: Karol Czajkowski :

Title: Światłowód mikrostrukturalny kodomieszkowany jonami Yb3+/Tm3+ do badania właściwości cieczy

Abstract: W artykule przedstawiono światłowód mikrostrukturalny do pomiaru stężenia roztworów. Zaprojektowane włókno posiadające otwory powietrzne i rdzeń ko-domieszkowany jonami Yb3+/Tm3+ wykorzystano jako element do budowy czujnika stężenia chlorofilu i fluoresceiny. Zaprezentowano pomiary stężeń tych związków w zakresach: 2,75 - 13,66 [mg/dm3] (chlorofil) i 0,25 - 5,42·10-4 [%mol] (fluoresceina). Osiągnięto czułości pomiarowe, które wynoszą 0,005 [1/(mg/dm3)] (chlorofil) i 1,61·10-4 [1/mol%] (fluoresceina).

Key words: światłowód mikrostrukturalny, czujnik luminescencji, pomiar stężenia cieczy.

wstecz