Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 232

Authors: O.V. Bondar , V.A. Stolbovoy , M.K. Kylyshkanov , S.V. Plotnikov , N.K. Erdybaeva , Katarzyna Piotrowska , Karolina Czarnacka , Czesław Karwat :

Title: Zależność właściwości mechanicznych i trybologicznych wielowarstwowych powłok TiN/ZrN od warunków osadzania

Abstract: Metoda C-PVD (napylanie próżniowo-łukowe katod) została użyta do osadzania wielowarstwowych powłok, na bazie układów TiN/ZrN o zmiennej grubości pojedynczych warstw. Całkowita grubość powłoki wynosiła 11 – 19 μm, przy czym grubość pojedynczych warstw wahała się od 39 do 305 nm dla różnych próbek zależnie od warunków osadzania. Zbadano mikrostrukturę powłok, właściwości mechaniczne i trybologiczne oraz odporność na zużycie.

Key words: metoda C-PVD, wielowarstwowy, TiN/ZrN, dwuwarstwowy, twardość, zużycie.

wstecz