Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 218

Authors: Jaromir Sobiech , Jarosław Kieliszek , Robert Puta , Wanda Stankiewicz :

Title: Wykorzystanie komory TEM do ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów biologicznych

Abstract: Komory TEM są wykorzystywane w badaniach biomedycznych do ekspozycji materiału biologicznego na pole elektromagnetyczne. W komorze TEM uzyskuje się quasistacjonarny rozkład pola elektromagnetycznego odpowiadający fali płaskiej. Umieszczenie wewnątrz komory TEM obiektu biologicznego zmienia rozkład pola w jej wnętrzu, co wpływa na SAR. Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu zastąpienia ekspozycji w warunkach fali płaskiej ekspozycją w komorze TEM na rozkład SAR w układzie biologicznym.

Key words: pole elektromagnetyczne, SAR, fala płaska, komora TEM.

wstecz