Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 209

Authors: Paweł Ptak , Lech Borowik :

Title: Badanie wielowarstwowych powłok ochronnych

Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań czujnika elektromagnetycznego indukcyjnego, który będzie w stanie wykryć i zlokalizować wady oraz ich występowanie w badanych powłokach ochronnych. Dla wybranych rodzajów sygnałów przeprowadzono szereg pomiarów dobierając częstotliwość i amplitudę. Grubość warstwy ochronnej określono przy pomocy dokładnych przyrządów znanej firmy Fischer

Key words: czujnik indukcyjny, defektoskopia powłok ochronnych

wstecz