Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english page



No/VOL: 12/2015 Page no. 205

Authors: Tomasz Prauzner :

Title: Metoda elementów skończonych w analizie wybranyxch parametrów indukcyjnych czujników grubości powłok

Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wybranych parametrów pracy czujnika indukcyjnego wykorzystywanego w inżynierii bezpieczeństwa w pomiarach grubości powłok ochronnych za pomocą metody elementów skończonych. Badania symulacyjne MES wykonano w ramach prowadzonego projektu badawczego w Instytucie Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Celem badań była weryfikacja wcześniejszych wyników badań laboratoryjnych pracy czujnika indukcyjnego wykonanych w Instytucie Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej Politechniki Częstochowskiej.

Key words: symulacja, modelowanie, MES, czujnik indukcyjny

wstecz