Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 198

Authors: Anna Pławiak-Mowna , Grzegorz Andrzejewski , Wojciech Zając :

Title: Monitorowanie aktywności fizycznej osób starszych a źródła pól elektromagnetycznych

Abstract: W artykule przedstawiono zagadnienie monitorowania aktywności fizycznej osób starszych w świetle problematyki nasycenia otoczenia cywilizacyjnego współczesnego człowieka różnorodnymi źródłami pól elektromagnetycznych. Omówiono społeczne podstawy problematyki monitorowania aktywności, przedstawiono zagadnienie gromadzenia i przesyłu danych biometrycznych w środowisku PEM oraz zagrożenia z tym związane, dokonano przeglądu rozwiązań analizowanej klasy oraz przedstawiono podsumowanie.

Key words: monitorowanie aktywności fizycznej seniorów, profilaktyka upadków, seniorzy, źródła pól elektromagnetycznych, zagrożenia przesyłu danych.

wstecz