Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 189

Authors: Lidija Petkovska , Goga Cvetkovski :

Title: Analiza porównawcza pola magnetycznego przy różnych typach magnetyzacji wirnika w silniku z powierzchniowym magnesem trwałym

Abstract: W artykule przeprowadzono analizę wpływu sposobu magnetyzacji na właściwości pola magnetycznego I charakterystyki w silniku z powierzchniowym magnesem trwałym. Przedstawiona została analiza porównawcza charakterystyki działania dla konwencjonalnego silnika z powierzchniowym magnesem trwałym w układzie Halbacha. Badania zostały oparte na metodzie elementów skończonych, która umożliwia „widzenie” właściwości magnetycznych i charakterystyk. Nacisk położono na rozkład pola elektromagnetycznego, strumień magnetyczny w profilu i składowe indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej.

Key words: sposoby magnesowania wirnika, układ Halbacha, silnik z powierzchniowym magnesem trwałym.

wstecz