Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 159

Authors: Paweł Matuszczyk , Tomasz Popławski , Janusz Flasza :

Title: Wpływ natężenia promieniowania słonecznego i temperatury modułu na wybrane parametry i moc znamionową paneli fotowoltaicznych

Abstract: Temperatura modułu fotowoltaicznego PV jest w głównej mierze zdeterminowana przez wartość natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, prędkości i kierunku wiatru jako czynnika chłodzącego oraz przez właściwości techniczne uwzględniające parametry materiałowe modułu. Zagadnienia związane z temperaturą i mechanizmem transportu ciepła w instalacjach fotowoltaicznych są bardzo istotne z punktu widzenia otrzymywanych parametrów elektrycznych tych instalacji.

Key words: temperatura modułu PV, współczynniki temperaturowe, moc nominalna, moc znamionowa.

wstecz