Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 151

Authors: Oleksandr Makarchuk , Andrzej Rusek , Ihor Shchur , Volodymyr Klymko :

Title: Optymalizacja konstrukcji elektromagnetycznego przetwornika energii mechanicznej na energię cieplną

Abstract: Urządzenie specjalne – przetwornik elektromagnetyczny energii mechanicznej na ciepło (EPMEC) powołany do stosowania w autonomicznych siłowniach wiatrowych niskiej mocy o pionowej osi obrotu oraz dalszego gromadzenia generowanej z wiatru energii w postaci ciepła. Na podstawie wyników modelowania matematycznego procesów elektromagnetycznych i cieplnych wykonany makiet EPMEC, na którem przeprowadzono badania eksperymentalne, które potwierdziły słuszność opracowanych modeli. Założony kryterium i są rozwiązane szereg problemów optymalizacyjnych, w wyniku których otrzymano parametry dla szeregu opcji EPMEC o mocach do 10 kW

Key words: VAWT, przetwornik elektromagnetyczny energii mechanicznej na energię cieplną, optymalizacja konstrukcji, ANSYS.

wstecz