Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 143

Authors: Liliana Byczkowska-Lipińska , Agnieszka Wosiak :

Title: Zastosowanie Komitetów Klasyfikatorów w Procesie Klasyfikacji Danych Pozyskanych za Pomocą Urządzeń Diagnostyki Medycznej

Abstract: W ramach niniejszej pracy zaproponowane zostało zastosowanie komitetów klasyfikatorów w procesie klasyfikacji danych pochodzących z urządzeń medycznych. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na trzech zbiorach danych dotyczących różnych problemów medycznych: arytmii, nowotworu piersi oraz choroby wieńcowej. Przeprowadzono porównanie pojedynczych technik klasyfikacji (kNNIBk, C4.5 - J48, Naïve Bayes, Random Tree oraz SMO) z metodami hybrydowymi (bagging, boosting oraz głosowanie większościowe). Badania eksperymentalne wykazały skuteczność klasyfikacji z zastosowaniem komitetów klasyfikatorów – w wszystkich badanych przypadkach rezultaty klasyfikacji hybrydowej były lepsze od wyników najlepszego pojedynczego klasyfikatora biorąc pod uwagę dokładność, precyzję, czułość oraz błąd średniokwadratowy.

Key words: eksploracyjna analiza danych, klasyfikacja, komitety klasyfikatorów, dane medyczne

wstecz