Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 117

Authors: Adam Jakubas :

Title: Badania i pomiary wybranych parametrów elektrycznych tekstylnych linii sygnałowych naniesionych metodą maszynową

Abstract: W artykule przedstawiono badania sprawdzające właściwości elektryczne tekstylnych linii sygnałowych. Efektem końcowym będzie analiza przydatności takich linii w łączeniu i budowaniu systemów elektronicznych do zastosowań w tekstronice. Pomiary wykonano dla różnego typu ściegów maszynowych i nici elektroprzewodzących, osadzonych na podłożach o różnej przenikalności elektrycznej. Obecny etap badań ogranicza się do pomiaru parametrów R i Z, Cp z częstotliwości do 200 kHz.

Key words: włókna elektroprzewodzące, tekstronika, odzież inteligentna,

wstecz