Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english page



No/VOL: 12/2015 Page no. 99

Authors: Aleksander Gąsiorski , Zdzisław Posyłek , Tomasz Dróżdż :

Title: Mikrofalowa metoda określania wilgotności lignocelulozowych paliw stałych

Abstract: Celem pracy była budowa toru mikrofalowego z przelotowym otworem umożliwiającego określenie wilgotności lignocelulozowych paliw stałych. Tor mikrofalowy zbudowany został z generatora, falowodu z przelotowym otworem wykonanym w szerszych ściankach, oraz krótkiego zwartego na końcu odcinka falowodu z detektorem lub obciążonego miernikiem mocy. Badania wilgotności przeprowadzono umieszczając w otworze próbki w kształcie walca z drewna lub peletu, odnosząc otrzymane straty mocy do mocy na wyjściu przy braku próbki w falowodzie.

Key words: lignoceluloza, wilgotność, poprzecznie wycięty tor falowodowy, straty mocy.

wstecz