Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 91

Authors: Marek Gała :

Title: Ocena wpływu pracy turbiny wiatrowej FL MD 77 na jakość energii elektrycznej w węźle przyłączenia w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia

Abstract: W artykule scharakteryzowano zasady przeprowadzania pomiarów oraz oceny parametrów jakości energii elektrycznej dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono podstawowe parametry techniczne turbiny wiatrowej typu FL MD 77 oraz charakterystykę jej mocy wyjściowej w funkcji prędkości wiatru. Zaprezentowano również wybrane wyniki pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii w węźle przyłączenia turbiny wiatrowej FL MD 77 o mocy 1,5 MW do sieci SN o napięciu 15 kV oraz wyniki testów sprawdzających prawidłowość pracy turbiny wiatrowej typu FL MD 77 podczas wyłączenia elektrowni wiatrowej oraz jej załączenia do systemu po wymaganym 10-minutowym okresie przerwy w pracy dla różnych stopni wykorzystania dysponowanej mocy turbiny wiatrowej.

Key words: jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne, turbina wiatrowa, energia odnawialna

wstecz