Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 83

Authors: Jerzy Filipiak , Grzegorz Steczko , Sebastian Kostrzewa :

Title: Koncepcja wykorzystania czujników przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową w telemetrii błotnej

Abstract: W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową w impulsowej telemetrii błotnej. Pokazano realizację odwiertów w formacjach łupkowych. Omówiono metody transmisji sygnałów pomiędzy dolnym zespołem wiertniczym, a zespołem sterowania wykonywaniem odwiertu. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych potwierdzających przyjętą koncepcję.

Key words: impulsowa telemetria błotna, akustyczne fale powierzchniowe, czujnik przyśpieszenia

wstecz