Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 80

Authors: Agnieszka Duraj , Ewa Korzeniewska , Andrzej Krawczyk :

Title: Zastosowanie algorytmów klasyfikacji danych do identyfikacji zmian rezystancji

Abstract: W artykule została opisana podstawowa metoda pomiaru rezystancji elektrod medycznych wykonanych w oparciu o cienkie warstwy przewodzące powstałe w procesie PVD. Scharakteryzowano również krótko dwa algorytmy klasyfikacji danych: algorytm k najbliższych sąsiadów oraz klasyfikator bayowski, które zostały wykorzystane jako algorytmy identyfikacji zmian rezystancji elektrod.

Key words: k-NN, naiwny klasyfikator Bayesa, rezystancja warstw cienkich, wykrywanie wyjątków

wstecz