Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 77

Authors: Paweł Drzymała , Henryk Welfle :

Title: Wyznaczanie parametrów składowych przejściowych momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego klatkowego dla stanu zwarcia dwufazowego

Abstract: W pracy zaprezentowano wyznaczanie parametrów składowych przejściowych momentu elektromagnetycznego dla silnika indukcyjnego klatkowego podczas stanu zwarcia dwufazowego przy warunkach znamionowego obciążenia. W artykule zaprezentowana została analiza momentu na podstawie analitycznego rozwiązania równań ruchu. Przedstawienie zostało podejście bazujące na wyrażeniu zależności występujących w silniku zjawisk dla zadanych parametrów maszyny indukcyjnej o mocy 1.5kW. W tym celu wymagane jest przyjęcie wartości reaktancji (własnych oraz wzajemnych) i rezystancji obwodów silnika.

Key words: Silnik asynchroniczny, Zwarcie dwufazowe, składowe przejściowe momentu elektromagnetycznego.

wstecz