Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 73

Authors: Paweł Czaja :

Title: Środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach fotowoltaicznych

Abstract: Wprowadzane regulacje prawne w zakresie pozyskiwania zielonej energii jak również jej zbywania oraz mechanizmy wsparcia finansowego, wpływają na dynamiczny rozwój tego sektora energetyki. Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz powszechniej używanym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej. W artykule przedstawiono aspekty prawne oraz techniczne stosowania środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach fotowoltaicznych. Przeprowadzono analizę ich skuteczności z uwzględnieniem ograniczeń technicznych wynikających ze specyfiki obwodów DC tych instalacji.

Key words: instalacje fotowoltaiczna, ochrona przeciwporażeniowa, rażenie prądem stałym

wstecz