Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 62

Authors: Antoni Cieśla , Mikołaj Skowron , Przemysław Syrek , Wojciech Kraszewski :

Title: Wykorzystanie pola magnetycznego do wzbogacenia powietrza tlenem

Abstract: Artykuł przedstawia ideę oraz badanie wstępne dotyczące wzbogacania powietrza w tlen z wykorzystaniem pola magnetycznego. Powietrze jest mieszaniną gazów, poszczególne gazy mają różną podatność magnetyczną. Różne właściwości magnetyczne gazów, dają możliwość rozdzielenia ich przy użyciu silnego pola i dużego gradientu pola magnetycznego. Silną niejednorodność pola magnetycznego można wytworzyć za pomocą membran o odpowiednich właściwościach. Efektem przepływu powietrza przez membranę może być powietrze wzbogacone w tlen lub też czysty tlen.

Key words: pole magnetyczne, separacja magnetyczna, wzbogacanie powietrza tlenem.

wstecz