Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 56

Authors: Borys Borowik :

Title: Ściskanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali - analiza numeryczna

Abstract: W pracy opisano ściskanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali. Przeprowadzona analiza numeryczna umożliwiła wyznaczenie pola elektromagnetycznego w formowanym elemencie poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Program umożliwia również obliczenie miejsc zerowych dla dowolnej kombinacji funkcji Bessela.

Key words: formowanie polem magnetycznym, pole elektromagnetyczne, analiza numeryczna, funkcje Bessela.

wstecz