Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2015 Page no. 21

Authors: Rafael Lopes , Fabiano Costa , Antonio Lima :

Title: Przewidywanie zapotrzebowania na energię w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem metody SSA

Abstract: W artykule zaproponowano metodę prognozowania popytu na podstawie analizy widma Singular (SSA).Metoda ma być wykorzystywane przez duże koncerny energetyczne i klientów do realizacji w czasie rzeczywistym i zapobiega piki przekroczenie zapotrzebowania mocy umownej za pomocą tego programu. Można ją stosować do zarządzania zapotrzebowania mocy elektrycznej w zakładach przemysłowych. Skuteczność metody jest potwierdzony korelację pomiędzy prognozowanym a faktycznym zużyciem energii.

Key words: Metoda SSA, prognozowanie zapotrzebowania na energię

wstecz