Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2001 Str. 117

Autorzy: Ewa Mandowska , Arkadiusz Mandowski , Paweł Bilski , Barbara Marczewska :

Tytuł: Glinian litu  nowy detektor dozymetryczny

Streszczenie: Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) jest luminescencją emitowaną przez napromieniowany izolator lub półprzewodnik podczas stymulacji światłem o odpowiedniej energii. Intensywność sygnału OSL jest funkcją dawki promieniowania jonizującego, jaka została pochłonięta i dlatego też jest techniką coraz częściej wykorzystywaną w dozymetrii. Wytworzono techniką Micro–Pulling–Down (MPD) nowy detektor OSL glinian litu o dobrej powtarzalności, wysoko czuły na promieniowanie jonizujące oraz wykazujący znacznie lepszą czułość niż komercyjnie stosowany tlenek aluminium. W celu lepszego poznania jego własności lumniescencyjnych przeprowadzono badania termoluminescencji rozdzielczej widmowo.

Słowa kluczowe: detektory OSL, glinian litu, optycznie stymulowana luminescencja (OSL), termoluminescencja (TL), dozymetria.

wstecz