Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 145

Authors: Romuald Nowakowski :

Title: Anihilacja strat mocy i energii biernej

Abstract: Tekst dotyczy zastosowania wprowadzanego matematycznego modelu strat energii elektrycznej powstających w warunkach rzeczywistej pracy dowolnego fragmentu systemu elektroenergetycznego. Istotnym motywem jest tu wykorzystanie informacji statystycznych (pomiarowych) dotyczących wyłącznie bilansu energii czynnej. Parametry modelu umożliwiają uwzględnienie całości strat energii, również tej tych które są zależne od wielkości przepływów mocy i energii biernej. Wyniki analizy, potwierdziły poprawność struktury modelu i jego przydatność Struktura modelu oparta jest na uniwersalnej metodzie LS do której włączono analitycznie podstawowe prawa obwodu elektrycznego.

Key words: model fizycznie realny, straty energii.

wstecz