Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 139

Authors: Nagarajan Ashokkumar , Marimuthu Rathinakumar , Kannan Hari :

Title: Model analizy ścieżki jako metoda skutecznej redukcji obciążeń system energetycznego

Abstract: W zaprezentowanym scenariuszu system energetyczny pracuje blisko swoich granicznych możliwości. W celu zapobieżenia kaskadowej awarii lub blackoutu przewidziano możliwość odcinania obciążeń. Jako metodę zaproponowano algorytm analizy ścieżki (path analysis). Analizowano korelację między strategicznymi parametrami.

Key words: blackout, kaskadowa awaria, analiza ścieżki

wstecz