Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 129

Authors: Miloslav Filka , Milan Grenar :

Title: Najczęstsze defekty występujące wśród operatorów sieci WiFi w Czeskim Systemie Telekomunikacji

Abstract: W artykule analizowano najczęściej pojawiające się wady technologii WiFi występujące w paśmie 2.4 GHz - 66 GHz. Badano układy stosowane przez Czeski Urząd Telekomunikacji.

Key words: sieci bezprzewodowe, WiFi, zakłócenia I interferencje.

wstecz