Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 120

Authors: Michał Szewczyk :

Title: Sterowanie i regulacja w różnych konfiguracjach układów morskich sieci farm wiatrowych – wybrane analizy stosowanych rozwiązań i propozycje nowych kierunków badań

Abstract: W artykule zostały przedstawione wybrane analizy różnych konfiguracji pracy morskich sieci farm wiatrowych oraz ich wpływ na konieczne wyposażenie w układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń. Omówiono również podstawowe algorytmy sterowania i regulacji oraz wskazano obszary, w których praca tych układów oraz stosowane algorytmy mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego. W efekcie zaproponowano wykorzystanie techniki pomiarów synchronicznych jako rozwiązania mającego na celu poprawę funkcjonowania tych systemów.

Key words: sieci morskie farm wiatrowych, sterowanie i regulacja, pomiary synchroniczne.

wstecz