Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 115

Authors: Maciej Sajkowski , Krzysztof Krykowski :

Title: Opracowanie systemu sterowania przy użyciu metody szybkiego prototypowania na przykładach robota mobilnego kierowanego poleceniami głosowymi i manipulatora równoległego o sześciu stopniach swobody

Abstract: Przedmiotem artykułu jest opis procesu projektowania systemu sterowania z wykorzystaniem metody szybkiego prototypowania. Celem publikacji jest przedstawienie tego procesu w oparciu o dwa przykłady urządzeń elektromechanicznych. Pierwszym przykładem jest kołowy robot mobilny, kierowany za pośrednictwem głosowych poleceń operatora, drugi przykład dotyczy manipulatora równoległego napędzanego sześcioma silnikami bezszczotkowymi prądu stałego z magnesami trwałymi.

Key words: szybkie prototypowanie, system sterowania, manipulator równoległy, robot mobilny,sterowanie głosem

wstecz