Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 112

Authors: Piotr Łukaszewicz :

Title: Analiza rozkładu sił lokalnych w wysokoobrotowym silniku o magnesach trwałych

Abstract: W artykule autor przeanalizował rozkład sił pochodzenia elektromagnetycznego w wysokoobrotowym silniku magnetoelektrycznym. Zaprezentowano metody obliczania sił lokalnych dla dwuwymiarowego modelu MES rozważanej maszyny. Model numeryczny został opracowany w środowisku Maxwell. Rozważono dwa tryby pracy maszyny: (a) bez obciążenia (pole magnetyczne generowane jest tylko przez magnesy), oraz (b) przy obciążeniu znamionowym w stanie ustalonym. Obliczono rozkład sił lokalnych, siły działające na ząb stojana oraz na wewnętrzną i zewnętrzną stronę magnesu.

Key words: siły lokalne, silnik magnetoelektryczny.

wstecz