Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2015 Page no. 96

Authors: Adam Warzecha , Witold Mazgaj :

Title: Pomiary magnetyczne kołowych próbek typowych blach prądnicowych

Abstract: W artykule przedstawiono istotną modyfikację metody pomiarów przemagnesowania obrotowego, w której wykorzystywane są próbki blach prądnicowych w kształcie kołowym. W zmodyfikowanej metodzie dodatkowe pakiety próbek blach pozwalają uzyskać bardziej jednorodny rozkład pola magnetycznego w badanej próbce blachy w porównaniu z dotychczasowymi metodami, w których wykorzystywane są kołowe próbki blach. Dodatkowo, w artykule przedstawiono weryfikację pomiarową poprawności równań rozkładu pola magnetycznego, w których uwzględniono model przemagnesowania obrotowego typowych blach prądnicowych.

Key words: blachy prądnicowe, magnesowanie obrotowe, pomiary magnetyczne, równania rozkładu pola magnetycznego.

wstecz